Eros

Google adsense buraya gelecek

Aşk Tanrısı Eros

Eros Kimdir

   Eros: Bildiğimiz üzere Yunan mitolojisinde aşk tanrısı olarak geçmektedir. Elinde ki oku ile sapladığı kişiyi aşık eder. Ama oku kendisini aşık etmeye yaramamaktadır. En eski çağlardan beri bilinen Aşk Tanrısı Eros, üreme ve birleşmenin tanrısı olarak adı geçmektedir. Erotik kelimesi buradan çıktığını söyleyebiliriz. Khaos'tan çıkan ilk ölümsüzlerdendir. Hesiodos, Yunan yaratılış mitinde Khaos'tan sonra ilk Eros'tan bahsetmiştir. Bunun yanı sıra "Gece'den dog­ma evren yumurtası ikiye bölünüp yarı kabu­ğundan gök, yarı kabuğundan toprak ortaya çıkınca, Eros'un da doğduğuna inanılmaktadır." (Azra Erhat : Mitoloji Sözlüğü Ağustos 1996)

aşk tanrısı
   Burada tanrı konusuna biraz değinmek istiyorum. Eski Yunanlılar'ın inanışına göre ilk tanrı Uranos'tur. Eros ölümsüzdür fakat tanrı olarak sayılması doğru olmayabilir. Ama bir çok kaynakta tanrı olarak tapıldığı da geçmektedir.
   

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder