Gigantlar

Google adsense buraya gelecek

Gigantların doğuşu

   Gigant; Bazı bilgilerde Uranos ile Gaianın çocukları olarak gösterilse de bunu tam anlamıyla böyle göstermek  doğru olmayacaktır. Yunan Yaratılış Miti'nde de bahsettiğimiz üzere Gaia, Uranos'u devirmek için Kronos'a bir tırpan verir. Kronos bu tırpan ile babası Uranos'u hadım eder. Uranos'un hayalarından akan kan ile Gigantlar'ın doğduğuna inanılır.

"Bunlar: Alcyoneus, Porphyrion, Athos, Clytias, Enceladus, Echion, dişbudak ağacı gigantı Meliae ve Afrodite"

Gigant nedir

gaia ve uranosun çocukları   Gigantlar; Doğaüstü güçlere sahip birer dev, üstü insan altı ise yılan kuyruğu şeklinde tasvir edilmiştir. Öyle ki dağları üst üste koyabilecek kadar güçlüdürler. İnanca göre Tanrılar bu yaratıklardan oldukça fazla ürkmüşlerdir. Çünkü hiç bir tanrı Gigantlar'ı alt edemez. Gigantları sadece bir ölümlünün yenebileceğine inanmışlar ve Herakles'den yardım istemişler. (Roma mitolojisinde ki adı Herkül (Hercule)'dür. Zeus'un ölümlü oğlu 2/3'ü tanrı 1/3'ü insan)

Gigantların yok edilişi

   "Herakles başta Zeus ve Aigis kalkanıyla Athena ol­mak üzere, tanrıların yardımıyla Gigant'ları öldürmüş. Alkyoneus'u Herakles kendi öldür­müş (Alkyoneus), Ephialtes'i Apollon'un bir oku, Eurytos'u Dionysos'un Thyrsos'u, Enkelados'a gelince, o kaçabilmiş, ama Athena üstüne Sicilya adasını atmış. Tanrıça da Pallas'ın derisini yüzüp savaşta zırh olarak kul­lanmış. Gigantomakhia, yani devler savaşı bir söylentiye göre Trakya'da, bir başka söy­lentiye göre Arkadya'da olmuş."

Katagori: Yunan Mitolojisi > Mitolojik Yaratıklar

Not: tırnak içindeki yazılar alıntıdır.

Kaynakça: msxlabs.org , mitoloji sözlüğü (Azra Erat) Gigant.

1 yorum:

  1. Afrodit bir gigant sayılmaz.Hem Polybotes,Thon,Phoitos,Leon vb. gigantlardan bahsedilmemiş.

    YanıtlaSil