Kral Midas

Google adsense buraya gelecek

Kral Midas


   Kral Midas yaşadığı efsanevi olaylarla mitolojideki yerini almıştır. Bu efsaneler masallara ve tiyatro oyunlarına konu olacak kadar dikkat çekicidir. En bilindik iki efsanesi vardır. Birincisi eşek kulakları, ikincisi dokunduğuna altına çevirmesi ile ilgili efsanelerdir.

Kral Midas Kimdir


Eşek Kulaklı Midas   Kral Midas, Phrygia (Frigya)'nın başkenti Gordion'un kurucusu ve Kralı Gordios'un oğludur. M.Ö. 738- M.Ö. 696 yılları arasında yaşamıştır. Babası Gordios öldükten sonra Frigya'nın Kralı olmuştur. Hayatı çok ilginç geçmiş ve İyi olduğunu düşündüğü şeyler hep ona acı çektirmiştir.

Midas'ın Dokunduğunun Altın Olması


   Dionysos'un yol arkadaşları gurubundan Silonos, Kral Midas'ın sarayının bahçesinde alkolün etkisiyle sızar. Kral Midas Silenos'u sarayında 10 gün boyunca konuk eder ve yedirip içirir. Dionysos bu olayı öğrenince Kral Midas'ın yaptıkları çok hoşuna gider ve Midas'a çok istediği bir dileğini yerine getireceğini söyler. Kral Midas Dionysos'tan dokunduğu her şeyin altın olmasını ister. Midas bu olaya o kadar çok sevinmiştir ki böyle bir şeyin kendisine ne kadar zarar verebileceğini düşünemez. Ama Dionysos olayın farkındadır. Böyle birşey Kral Midas'ın ölümüne neden olacak kadar tehlikeli olduğunu düşünse de bir kere söz vermiştir. Dionysos Kral Midas'ın dileğini yerine getirir. Kral Midas mutlulukla sarayına geri döner. Böyle bir gücün veridği zenginlikle her şeyi altına çevirmeye başlar. Bahçesindeki gülleri, yerdeki taşları altına çevirir. Artık en zengin olduğunu düşünse de bu mutluluğu acıktığı zaman sona erer. Yediği yemek, içtiği su, her şey altına dönmeye başlayınca Kral Midas yemek yiyemez ve açlıktan ölme noktasına gelir ve Dionysos'un tedirginliğini böylelikle anlar. Kral Midas Dionysos'a tekrar giderek kendisine verdiği bu özelliği geri almasını ister. Dionysos Kral Midas'a acır ve Midas'a Paktolos ( Sart, Lidya'nın başkenti) Nehrinde yıkanmasını söyler. Midas Paktolos Nehrine giderek yıkanır ve böylelikle bu eziyetten kurtulur. Bazı kaynaklarda su Dionysos'un isteği üzerine bir kaynaktan çıkar ve orada nehir oluşur. Lidyanın zenginliği buradan geldiğine inanılır.

Eşek Kulaklı Midas

   Midas'ın en bilindik hikayesi olan Eşek Kulaklı Midas Hikayesi mitolojide çok fazla yer edinmiştir. Bu olay Midas'ın lakabı olmuş ve ölümüne neden olmuştur. Bu olay çeşitli kaynaklarda küçük farklılıklar gösterse de en belirgin olan hikayeyi anlatmaya çalışacağım.

   Pan ( bu bazı kaynaklarda "Marsias" olarak geçer. Bu olayda böyle bir belirsizlik mevcuttur. Pan ve Marsias ayrı kişilerdir.) o kadar güzel flüt (ya da kaval) çalar ki tüm herkes bunu konuşur olmuş. Tabi bu olay Apollon'un kulağına gider. Apollon Lyra (Lir) denen bir üflemeli çalgıyı çok güzel çalmaktadır ve Dünyada ki en güzel benim çaldığımdır diye düşünür. Pan ( ya da Marsias) ve Apollon bir yarışmaya gidir. Hakemler Tmolos ve Kral Midas'tır. İkisi de üflemeli sazları dinledikten sonra Tmolos oyunu Apollon'dan yana kullanır fakat Midas oyunu Pan (ya da Marsias)'a verir (Bazı kaynaklarda Midas hakem değildir. Hakem Tmolos'a oyunu Pan'a vermesi gerektiğini söyler). Bu duruma çok sinirlenen Apollon " Senin kulağın ancak eşek kulağıdır" der ve Midas'ın kulaklarını eşek kulaklı yapar. 

   Kral Midas kulaklarından dolayı insan içine çıkamaz olur. Kulaklarını bir külah şapka içinde saklamaya çalışır. Kral Midas'ın kulaklarını saklama çabası berberine gidinceye kadardır. Berber kulaklarını görür. Midas kimseye söylemem konusunda onu uyarır. Dedikodu yapamayan berber çatlama noktasına gelir ve bir kuyuya giderek " Midas'ın kulakları eşek kulaklı" der. Efsaneye göre kuyuda yankılanan ses rüzgarında etkisiyle tüm her yeri sarar. Artık Midas'ın eşek kulaklarını herkes bilmektedir. Utancında dışarı çıkamaz olan Midas Apollon'a gidip yalvarır. Apollon onu affeder ama bunun yanında da onu öldürür.

Kategori: Mitolojik Hikayeler
   

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder